KTF
2513
จุดเริ่มต้นของฟาร์มคือการที่คุณพ่อของเมย์ ผลิตวัตถุดิบ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ ภายใต้ชื่อ ‘ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์’ จนกระทั่งมาผลิตอาหารสัตว์ด้วยตัวเองใน 7 ปีถัดมา
2521
คุณพ่อตัดสินใจเริ่มเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อ เพื่อแบ่งจำหน่ายให้เกษตรกร และมีฟาร์มไก่เนื้อของตัวเองด้วย
2529
ตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่เราเริ่มทำความรู้จักกับไก่ไข่ และมีเพียงพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ เพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรเลี้ยงเท่านั้น ตอนนั้นที่บ้านของเมย์ยังไม่ได้มีฟาร์มเพื่อเลี้ยงไก่ไข่ด้วยตัวเองเลย แต่หลังจากนั้นก็เป็น ช่วงที่เมย์ไปเรียนหนังสือ และที่ฟาร์มก็มีการเติบโต จนกลายเป็นบริษัท GFPT
2546
จนกระทั่งปีนี้ เมย์ได้ตัดสินใจเข้ามาทำงานเต็มตัวที่บริษัท โดยเริ่มจากการเข้าไปนั่งเรียนรวมกับนักศึกษาสัตวแพทย์ในมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้มีความรู้ในการดูแลสัตว์ ภายในปีเดียวกัน เมย์ได้ไปเรียนการดูแลไก่ไข่กับบริษัทพ่อแม่พันธุ์ไก่ที่ต่างประเทศ ไปเรียนกับผู้ผลิตโรงอุปกรณ์โรงฟักไข่ เรียกว่าเรียนทุกด้านเกี่ยวกับการดูแลไก่ ในช่วงตลอดปีแรกนี้ เพื่อที่จะกลับมาดูแลฟาร์มได้อย่างเต็มที่
2547
ในปีนี้ เมย์เริ่มเข้ามาเรียนรู้งานของทุกๆฝ่าย ฝ่ายละ 2-3 ปี ตั้งแต่ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายดูแลไก่เนื้อ ฝ่ายดูแลพ่อแม่พันธุ์ไก่ ไปจนถึงปู่ย่าพันธุ์ไก่ และผ่านไปถึง 9 ปี เมย์จึงได้เริ่มศึกษาจริงจังเกี่ยวกับไก่ไข่
2558
เมย์เริ่มศึกษา ‘ระบบ Cage free’ และเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศ ทั้ง เยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ และ อเมริกา
2561
ปีนี้เป็นปีที่เมย์พร้อมสร้าง ‘ฟาร์มไก่ไข่ Cage free’ ขึ้นมาแล้วจริงๆ เมย์จึงได้เลือกสายพันธุ์ของไก่ เริ่มต้นเดินทางหาสถานที่ เพื่อจัดตั้งโรงเรือนตามที่ศึกษามา ทั้งด้านทิศทางลม แหล่งน้ำ อาหาร และการดูแลความสะอาด ไปจนถึงสุขภาพของแม่ไก่ และภายในปีเดียวกัน เราได้เริ่มทดสอบระบบในการเลี้ยงดูตั้งแต่ลูกเจี๊ยบ ไปจนถึงแม่ไก่ และการเก็บไข่ไก่
2562
นี่เป็นปีแรกของฟาร์มกรุงไทย ในการเลี้ยงไก่ไข่ ที่เมย์เข้ามาดูแลทุกขั้นตอนเอง ซึ่งยังต้องมีการแต่งเติม แก้ไขปัญหาในระบบการดูแล เสริมส่วนที่ขาด ตั้งแต่ต้นจนปลายทาง จนได้ระบบที่เมย์มั่นใจว่าดีที่สุดแน่นอน สำหรับไก่ทุกตัว สำหรับทุกคนที่ฟาร์ม และสำหรับลูกค้าทุกท่าน
2563
แล้ววันนี้ก็มาถึง ช่วงเดือนธันวาคม แม่ไก่ที่เมย์กับทีมงานเลี้ยงกันมา ได้วางไข่ไก่ที่สมบูรณ์แข็งแรงตามที่ตั้งใจเป็นครั้งแรก ที่โรงเรือนของฟาร์มกรุงไทย
2564
ในปีนี้ เมย์จึงตัดสินใจเริ่มต้น แบรนด์ ‘KTF Cage free’ ขึ้นมา เพื่อนำไข่ไก่ที่สดจริงๆ ดีจริงๆ ไม่มีการใช้สารเสริมเติมแต่ง ที่เมย์อยากนำเสนอให้ทุกคนได้ทานกันมาตลอด ได้ส่งออกจากฟาร์มเพื่อไปถึงมือลูกค้าทุกท่าน เพราะเชื่อว่าการบริโภคอาหารที่ดี จะทำให้ชีวิตดีและมีความสุข